Két Sắt Hà Tĩnh

Mã sản phẩm: KN45

Trọng lượng: 90kg

Kích thước(R x C x S):  470x740x370mm

Đặc điểm nổi bật:

- Kết cấu an toàn vững chắc, khung s­ườn đổ bằng bê tông đặc

- Khả năng chống cháy: 1200 độ C trong thời gian 120 phút

- Được phủ bởi 03 lớp sơn nhập ngoại đảm bảo sự bền màu theo thời gian

- Hệ thống khóa liên hoàn: một khoá số và một khóa chìa bốn cạnh tránh sao chép.

Mã sản phẩm: KN54

Trọng lượng: 115kg

Kích thước(R x C x S):  530x820x370mm

Đặc điểm nổi bật:

- Kết cấu an toàn vững chắc, khung s­ườn đổ bằng bê tông đặc

- Khả năng chống cháy: 1200 độ C trong thời gian 120 phút

- Được phủ bởi 03 lớp sơn nhập ngoại đảm bảo sự bền màu theo thời gian

- Hệ thống khóa liên hoàn: một khoá số và một khóa chìa bốn cạnh tránh sao ché

Mã sản phẩm: KN74

Trọng lượng: 140kg

Kích thước(R x C x S):  590x910x390mm

Đặc điểm nổi bật:

- Kết cấu an toàn vững chắc, khung s­ườn đổ bằng bê tông đặc

- Khả năng chống cháy: 1200 độ C trong thời gian 120 phút

- Được phủ bởi 03 lớp sơn nhập ngoại đảm bảo sự bền màu theo thời gian

- Hệ thống khóa liên hoàn: một khoá số và một khóa chìa bốn cạnh tránh sao chép.

Mã sản phẩm: KN45ĐT

Trọng lượng: 90kg

Kích thước(R x C x S):  470x740x370mm

Đặc điểm nổi bật:

- Kết cấu an toàn vững chắc, khung s­ườn đổ bằng bê tông đặc

- Khả năng chống cháy: 1200 độ C trong thời gian 120 phút

- Được phủ bởi 03 lớp sơn nhập ngoại đảm bảo sự bền màu theo thời gian

- Hệ thống khóa: khóa mật mã an toàn, dễ dàng sử dụng.

Mã sản phẩm: KN54ĐT

Trọng lượng: 115kg

Kích thước(R x C x S):  530x820x370mm

Đặc điểm nổi bật:

- Kết cấu an toàn vững chắc, khung s­ườn đổ bằng bê tông đặc

- Khả năng chống cháy: 1200 độ C trong thời gian 120 phút

- Được phủ bởi 03 lớp sơn nhập ngoại đảm bảo sự bền màu theo thời gian

- Hệ thống khóa: khóa mật mã an toàn, dễ dàng sử dụng.

Mã sản phẩm: KN74ĐT

Trọng lượng: 140kg

Kích thước(R x C x S):  590x910x390mm

Đặc điểm nổi bật:

- Kết cấu an toàn vững chắc, khung s­ườn đổ bằng bê tông đặc

- Khả năng chống cháy: 1200 độ C trong thời gian 120 phút

- Được phủ bởi 03 lớp sơn nhập ngoại đảm bảo sự bền màu theo thời gian

- Hệ thống khóa: khóa mật mã an toàn, dễ dàng sử dụng.

Mã sản phẩm: KTA30

Trọng lượng: 80kg

Kích thước(R x C x S):  420x620x310 mm

Đặc điểm nổi bật:

- Kết cấu an toàn vững chắc, đổ bằng cát và sắt chống cháy

- Bên ngoài được phủ sơn tĩnh điện

- Cánh mở với 3 chốt chìm, bên trong có một hộc cánh mở có ổ khóa chìa

Mã sản phẩm: KTA36

Trọng lượng: 90kg

Kích thước(R x C x S):  440x700x320 mm

Đặc điểm nổi bật:

- Kết cấu an toàn vững chắc, đổ bằng cát và sắt chống cháy

- Bên ngoài được phủ sơn tĩnh điện

- Cánh mở với 3 chốt chìm, bên trong có một hộc cánh mở có ổ khóa chìa

Mã sản phẩm: KTA40

Trọng lượng: 115kg

Kích thước(R x C x S):  490x820x360 mm

Đặc điểm nổi bật:

- Kết cấu an toàn vững chắc, đổ bằng cát và sắt chống cháy

- Bên ngoài được phủ sơn tĩnh điện

- Cánh mở với 3 chốt chìm, bên trong có một hộc cánh mở có ổ khóa chìa

Mã sản phẩm: KTA44

Trọng lượng: 164kg

Kích thước(R x C x S):  565x930x410 mm

Đặc điểm nổi bật:

- Kết cấu an toàn vững chắc, đổ bằng cát và sắt chống cháy

- Bên ngoài được phủ sơn tĩnh điện

- Cánh mở với 3 chốt chìm, bên trong có một hộc cánh mở có ổ khóa chìa