Bảng Viết

Bảng viết – Nội thất Thuận Phát Hà Tĩnh.

Bảng là một món đồ không thể nào thiếu được trong hoạt động dạy và học. Trong mục nội thất trường của Thuận Phát có đủ các mẫu bảng. Như bảng cố định, bảng di động, bảng xanh, bảng trắng, với ưu điểm chống lóa. Có loại ô ly cho học sinh Tiểu học.

Các loại bảng viết có sẵn:

  • Bảng trắng cố định
  • Bảng xanh cố định
  • Bảng trắng di động
  • Bảng xanh di động
  • Bảng xanh ô ly

Sau đây Nội thất Thuận Phát Hà Tĩnh xin giới thiệu đến bạn hình ảnh các loại bảng:

Hiển thị một kết quả duy nhất