Bảng Viết

Mã sản phẩm: BXCĐ

Màu sắc: Màu xanh

Chất liệu: Bảng xanh cố định khung nhôm, cốt nhựa

Kích thước(RxD):

800x1200mm

1200x1500mm

1200x1800mm

1200x3600mm

Đặc điểm nổi bật:

 • Bề mặt bảng xanh kẻ ô ly theo tiêu chuẩn Bộ GD&ĐT
 • Khung nhôm chuyên dụng với đầu góc bịt nhựa an toàn
 • Dễ dàng xóa sạch với khăn ẩm
 • Kích thước đa dạng, phù hợp với nhu cầu sử dụng

Mã sản phẩm: BTCĐ

Màu sắc: Màu trắng

Chất liệu: Bảng trắng cố định khung sắt, cốt nhựa

Kích thước(RxD):

800x1200mm

1200x1500mm

1200x1800mm

1200x3600mm

Đặc điểm nổi bật:

 • Bề mặt bảng trắng kẻ ô ly theo tiêu chuẩn Bộ GD&ĐT
 • Khung sắt chuyên dụng với đầu góc bịt nhựa an toàn
 • Dễ dàng xóa sạch với khăn ẩm
 • Kích thước đa dạng, phù hợp với nhu cầu sử dụng

Mã sản phẩm: BTCĐKOL

Màu sắc: Màu trắng

Chất liệu: Bảng trắng cố định khung sắt, cốt nhựa

Kích thước(RxD):

800x1200mm

1200x1500mm

1200x1800mm

1200x3600mm

Đặc điểm nổi bật:

 • Bề mặt bảng trắng không kẻ ô
 • Khung sắt chuyên dụng với đầu góc bịt nhựa an toàn
 • Dễ dàng xóa sạch với khăn ẩm
 • Kích thước đa dạng, phù hợp với nhu cầu sử dụng

Mã sản phẩm:

Màu sắc: Màu xanh

Chất liệu: Bảng xanh di động khung nhôm, cốt nhựa

Kích thước(RxD):

800x1200mm

1200x1500mm

1200x1800mm

1200x3600mm

Đặc điểm nổi bật:

 • Bề mặt bảng xanh kẻ ô ly theo tiêu chuẩn Bộ GD&ĐT
 • Chân di động dễ dàng tháo lắp, vận chuyển
 • Khung nhôm chuyên dụng với đầu góc bịt nhựa an toàn
 • Dễ dàng xóa sạch với khăn ẩm
 • Kích thước đa dạng, phù hợp với nhu cầu sử dụng

Mã sản phẩm: BTDĐ

Màu sắc: Màu trắng

Chất liệu: Bảng trắng di động khung sắt, cốt nhựa

Kích thước(RxD):

800x1200mm

1200x1500mm

1200x1800mm

1200x3600mm

Đặc điểm nổi bật:

 • Bề mặt bảng trắng kẻ ô ly theo tiêu chuẩn Bộ GD&ĐT
 • Chân di động dễ dàng tháo lắp, vận chuyển
 • Khung sắt chuyên dụng với đầu góc bịt nhựa an toàn
 • Dễ dàng xóa sạch với khăn ẩm
 • Kích thước đa dạng, phù hợp với nhu cầu sử dụng

Mã sản phẩm: BTDĐKOL

Màu sắc: Màu trắng

Chất liệu: Bảng trắng di động khung sắt, cốt nhựa

Kích thước(RxD):

800x1200mm

1200x1500mm

1200x1800mm

1200x3600mm

Đặc điểm nổi bật:

 • Bề mặt bảng trắng không kẻ ô ly
 • Chân di động dễ dàng tháo lắp, vận chuyển
 • Khung sắt chuyên dụng với đầu góc bịt nhựa an toàn
 • Dễ dàng xóa sạch với khăn ẩm
 • Kích thước đa dạng, phù hợp với nhu cầu sử dụng

Mã sản phẩm: BXCĐOLTH

Màu sắc: Màu xanh

Chất liệu: Bảng xanh cố định khung nhôm, cốt nhựa

Kích thước(RxD): 1200x1500mm

Đặc điểm nổi bật:

 • Bề mặt bảng xanh kẻ ô ly dành cho tiểu học
 • Khung nhôm chuyên dụng với đầu góc bịt nhựa an toàn
 • Dễ dàng xóa sạch với khăn ẩm
 • Sản phẩm thiết kế phù hợp với lưa tuổi tiểu học