Ghế Văn Phòng

sản phẩm: VT1M-K17

Màu sắc: Màu xanh coban

Chất liệu: Vải nỉ

Kích thước(D x R x C): 540x600x920mm

Đặc điểm nổi bật:

 • Chất liệu khung thép sơn tĩnh điện chống gỉ sét, bền đẹp qua thời gian.
 • Mặt vải nỉ tạo cảm giác thoáng mát khi ngồi
 • Chân quỳ chắc chắn.

sản phẩm: TQ11

Màu sắc: Màu đen

Chất liệu:Da thật

Kích thước(D x R x C): 690x820x1135/1190

Đặc điểm nổi bật:

 • Thiết kế sang trọng, đẳng cấp
 • Chất liệu khung thép sơn tĩnh điện chống gỉ sét, bền đẹp qua thời gian.
 • Mặt da thật tạo cảm giác êm ái khi ngồi
 • Trục thủy lực điều khiển chiều cao vừa tầm người sử dụng
 • Chân xoay tiện di chuyển.

sản phẩm: TQ09

Màu sắc: Đen

Chất liệu:Da thật

Kích thước(D x R x C): 690x780x1175/1230

Đặc điểm nổi bật:

 • Thiết kế sang trọng, đẳng cấp
 • Chất liệu khung thép sơn tĩnh điện chống gỉ sét, bền đẹp qua thời gian.
 • Mặt da thật tạo cảm giác êm ái khi ngồi
 • Trục thủy lực điều khiển chiều cao vừa tầm người sử dụng
 • Chân xoay tiện di chuyển.

sản phẩm: TGA01

Màu sắc: Màu cánh dán

Chất liệu: Gỗ  tự nhiên ACA

Kích thước(D x R x C): 430x520x1050

Đặc điểm nổi bật:

 • Khung ghế bằng gỗ tự nhiên.
 • Đệm ghế bằng gỗ tự nhiên.

sản phẩm: GX505

Màu sắc: Màu đen

Chất liệu:Da thật

Kích thước(D x R x C): 660x810x1070/1145

Đặc điểm nổi bật:

 • Thiết kế sang trọng, đẳng cấp
 • Chất liệu khung gỗ sang trọng
 • Mặt da thật tạo cảm giác êm ái khi ngồi
 • Trục thủy lực điều khiển chiều cao vừa tầm người sử dụng
 • Chân xoay tiện di chuyển.

sản phẩm: GX303B-HKS5

Màu sắc: Đen

Chất liệu: Chân xoay hợp kim, vải lưới

Kích thước(D x R x C): 650x620x1140/1220

Đặc điểm nổi bật:

 • Thiết kế sang trọng, đẳng cấp
 • Chất liệu khung hợp kim bền đẹp qua thời gian
 • Mặt vải lưới tạo cảm giác thoáng mát khi ngồi
 • Trục thủy lực điều khiển chiều cao vừa tầm người sử dụng
 • Chân xoay tiện di chuyển.

sản phẩm: GX302

Màu sắc: Màu đen

Chất liệu: Vải lưới, chân hợp kim

Kích thước(D x R x C): 560x560x920/1010

Đặc điểm nổi bật:

 • Thiết kế tiện lợi
 • Chất liệu khung hợp kim bền đẹp qua thời gian
 • Mặt vải lưới tạo cảm giác thoáng mát khi ngồi
 • Trục thủy lực điều khiển chiều cao vừa tầm người sử dụng
 • Chân xoay tiện di chuyển.

sản phẩm: GX208-HK

Màu sắc: Màu đen

Chất liệu: Vải lưới, chân hợp kim

Kích thước(D x R x C): 580x620x1060/1145

Đặc điểm nổi bật:

 • Thiết kế tiện lợi
 • Chất liệu khung hợp kim bền đẹp qua thời gian
 • Mặt vải lưới tạo cảm giác thoáng mát khi ngồi
 • Trục thủy lực điều khiển chiều cao vừa tầm người sử dụng
 • Chân xoay tiện di chuyển.

sản phẩm: GX207B-HK VL04

Màu sắc: Màu VL04

Chất liệu: Vải da kết hợp lưới, chân hợp kim

Kích thước(D x R x C): 640x600x1170/1250mm

Đặc điểm nổi bật:

 • Thiết kế tiện lợi
 • Chất liệu khung hợp kim bền đẹp qua thời gian
 • Mặt vải lưới tạo cảm giác thoáng mát khi ngồi
 • Trục thủy lực điều khiển chiều cao vừa tầm người sử dụng
 • Chân xoay tiện di chuyển.

sản phẩm: GX201B-HK 

Màu sắc: Màu đen

Chất liệu: Da thật, chân hợp kim

Kích thước(D x R x C): 700x730x1220/1280mm

Đặc điểm nổi bật:

 • Thiết kế sang trọng, đẳng cấp
 • Chất liệu khung hợp kim bền đẹp qua thời gian
 • Mặt da tạo cảm giác êm ái khi ngồi
 • Trục thủy lực điều khiển chiều cao vừa tầm người sử dụng
 • Chân xoay tiện di chuyển.

sản phẩm: GX15B-N 

Màu sắc: Màu đen

Chất liệu: Da thật, chân sao nhựa

Kích thước(D x R x C): 670x600x1140/1240mm

Đặc điểm nổi bật:

 • Thiết kế sang trọng, đẳng cấp
 • Chất liệu khung hợp kim bền đẹp qua thời gian
 • Mặt da tạo cảm giác êm ái khi ngồi
 • Trục thủy lực điều khiển chiều cao vừa tầm người sử dụng
 • Chân xoay tiện di chuyển.

sản phẩm: GX15A-N 

Màu sắc: Màu đen

Chất liệu: Da thật, chân hợp kim

Kích thước(D x R x C): 670x600x1120/1220mm

Đặc điểm nổi bật:

 • Thiết kế sang trọng, đẳng cấp
 • Chất liệu khung hợp kim bền đẹp qua thời gian
 • Mặt da tạo cảm giác êm ái khi ngồi
 • Trục thủy lực điều khiển chiều cao vừa tầm người sử dụng
 • Chân xoay tiện di chuyển.

sản phẩm: GX14A-V01 

Màu sắc: Màu đen

Chất liệu: Da thật, chân hợp kim

Kích thước(D x R x C): 670x600x1120/1220mm

Đặc điểm nổi bật:

 • Thiết kế sang trọng, đẳng cấp
 • Chất liệu khung hợp kim bền đẹp qua thời gian
 • Mặt da tạo cảm giác êm ái khi ngồi
 • Trục thủy lực điều khiển chiều cao vừa tầm người sử dụng
 • Chân xoay tiện di chuyển.

sản phẩm: GX13C-N

Màu sắc: Màu đen

Chất liệu: Da thật, chân sao nhựa

Kích thước(D x R x C): 670x600x970/1070mm

Đặc điểm nổi bật:

 • Thiết kế sang trọng, đẳng cấp
 • Chất liệu khung hợp kim bền đẹp qua thời gian
 • Mặt da tạo cảm giác êm ái khi ngồi
 • Trục thủy lực điều khiển chiều cao vừa tầm người sử dụng
 • Chân xoay tiện di chuyển.

sản phẩm: GX12A-V01

Màu sắc: Màu ghi

Chất liệu: Vải nỉ, chân sao nhựa

Kích thước(D x R x C): 670x600x970/1070mm

Đặc điểm nổi bật:

 • Thiết kế tiện lợi
 • Chất liệu khung hợp kim bền đẹp qua thời gian
 • Mặt vải lưới tạo cảm giác êm ái, thoáng mát khi ngồi
 • Trục thủy lực điều khiển chiều cao vừa tầm người sử dụng
 • Chân xoay tiện di chuyển.

sản phẩm: GX08A-N, GX08A-M

Màu sắc: Màu đen

Chất liệu: Da kết hợp lưới, chân sao nhựa

Kích thước(D x R x C): 670x600x970/1070mm

Đặc điểm nổi bật:

 • Thiết kế sang trọng, đẳng cấp
 • Chất liệu khung hợp kim bền đẹp qua thời gian
 • Mặt da kết hợp lưới tạo cảm giác êm ái khi ngồi
 • Trục thủy lực điều khiển chiều cao vừa tầm người sử dụng
 • Chân xoay tiện di chuyển.

sản phẩm: GX05-VL04

Màu sắc: Màu VL04

Chất liệu: Vải lưới, chân sao nhựa

Kích thước(D x R x C): 560x510x900/1020mm

Đặc điểm nổi bật:

 • Thiết kế tiện lợi
 • Chất liệu khung hợp kim bền đẹp qua thời gian
 • Mặt vải lưới tạo cảm giác êm ái và thoáng mát khi ngồi
 • Trục thủy lực điều khiển chiều cao vừa tầm người sử dụng
 • Chân xoay tiện di chuyển.

sản phẩm: GX04-VL02

Màu sắc: Màu VL02

Chất liệu: Vải lưới, chân sao nhựa

Kích thước(D x R x C): 560x500x850/960mm

Đặc điểm nổi bật:

 • Thiết kế tiện lợi
 • Chất liệu khung hợp kim bền đẹp qua thời gian
 • Mặt vải lưới tạo cảm giác êm ái và thoáng mát khi ngồi
 • Trục thủy lực điều khiển chiều cao vừa tầm người sử dụng
 • Chân xoay tiện di chuyển.

sản phẩm: GX02A-V04B

Màu sắc: Màu V04B

Chất liệu: Vải nỉ, chân sao nhựa

Kích thước(D x R x C): 560x520x870/990mm

Đặc điểm nổi bật:

 • Thiết kế tiện lợi
 • Chất liệu khung hợp kim bền đẹp qua thời gian
 • Mặt vải nỉ tạo cảm giác êm ái và thoáng mát khi ngồi
 • Trục thủy lực điều khiển chiều cao vừa tầm người sử dụng
 • Chân xoay tiện di chuyển.

sản phẩm: GX02-PVC

Màu sắc: Màu đen

Chất liệu: Da PVC, chân sao nhựa

Kích thước(D x R x C): 560x520x870/990mm

Đặc điểm nổi bật:

 • Thiết kế tiện lợi
 • Chất liệu khung hợp kim bền đẹp qua thời gian
 • Mặt da tạo cảm giác êm ái khi ngồi
 • Trục thủy lực điều khiển chiều cao vừa tầm người sử dụng
 • Chân xoay tiện di chuyển.