Tủ Bếp Hà Tĩnh

Tủ bếp Thuận Phát cung cấp những chất liệu như sau:

Thùng Inox cao cấp – Cánh kính – bản lề inox 304

Thùng nhựa Picomat chống nước – cánh kính

Thùng nhựa picomat chống nước – cánh gỗ phủ Acrylic

Thùng nhựa picomat chống nước – cánh picomat

Kích thước thùng: Chiều cao tối đa 80-90cm

Tủ bếp Thuận Phát cung cấp những chất liệu như sau:

Thùng Inox cao cấp – Cánh kính – bản lề inox 304

Thùng nhựa Picomat chống nước – cánh kính

Thùng nhựa picomat chống nước – cánh gỗ phủ Acrylic

Thùng nhựa picomat chống nước – cánh picomat

Tủ bếp Thuận Phát cung cấp những chất liệu như sau:

Thùng Inox cao cấp – Cánh kính – bản lề inox 304

Thùng nhựa Picomat chống nước – cánh kính

Thùng nhựa picomat chống nước – cánh gỗ phủ Acrylic

Thùng nhựa picomat chống nước – cánh picomat

Kích thước thùng: Chiều cao tối đa 80-90cm