Kệ Hồ Sơ

sản phẩm: GS01

Màu sắc: Màu ghi

Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện

Kích thước (DxRxC):

GS01-1: 1030x457x2000 mm

GS01-2: 2030x457x2000 mm

Đặc điểm nổi bật:

 • Giá sách đơn hoặc đôi 2 khoang, 5 tầng.
 • Khung sắt sơn tĩnh điện
 • Đợt đỡ giá cố định.

sản phẩm: GS02

Màu sắc: Màu ghi

Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện

Kích thước (DxRxC):

GS02-1: 1000x397x2000 mm

GS02-2: 1965x397x2000 mm

Đặc điểm nổi bật:

 • Giá sách đơn hoặc đôi 2 khoang, 5 tầng.
 • Khung sắt sơn tĩnh điện
 • Đợt đỡ giá cố định.

sản phẩm: GS03

Màu sắc: Màu ghi

Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện

Kích thước (DxRxC):

GS03-1: 1013x450x2000 mm

GS03-2: 1985x450x2000 mm

GS03-3: 2957x450x2000 mm

GS03-4: 3929x450x2000 mm

GS03-5: 4910x450x2000 mm

Đặc điểm nổi bật:

 • Giá sách đa kích thước, 5 tầng.
 • Khung sắt sơn tĩnh điện
 • Đợt đỡ giá cố định.

Mã sản phẩm: GS03G

Màu sắc: Màu ghi

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện

Kích thước (DxRxC):

GS03G-1: 1013x450x2000 mm

GS03G-2: 1985x450x2000 mm

GS03G-3: 2957x450x2000 mm

GS03G-4: 3929x450x2000 mm

GS03G-4: 4910x450x2000 mm

Đặc điểm nổi bật:

 • Giá tài liệu 1/2/3/4/5 khoang, 2 mặt, 5 tầng
 • Khung sắt sơn tĩnh điện
 • Hồi giá gỗ kín, đợt di động, có thanh chắn giữa
 • Sản xuất bởi Nội thất 190

Mã sản phẩm: GS3

Chất liệu:  Sắt sơn tĩnh điện cao cấp

Kích thước (DxRxC): 915x317x1815 mm

Đặc điểm nổi bật:

 • Giá đựng File tài liệu
 • Giá chia thành 4 tầng, mỗi tầng có 10 ô chia File
 • Tấm chia File bằng nhựa
 • Sản xuất bởi Nội thất Hòa Phát
 • Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà máy