Giá Thư Viện

Mã sản phẩm: GS3

Chất liệu:  Sắt sơn tĩnh điện cao cấp

Kích thước (DxRxC): 915x317x1815 mm

Đặc điểm nổi bật:

 • Giá đựng File tài liệu
 • Giá chia thành 4 tầng, mỗi tầng có 10 ô chia File
 • Tấm chia File bằng nhựa
 • Sản xuất bởi Nội thất Hòa Phát
 • Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà máy

Mã sản phẩm: GS1B

Chất liệu:  Sắt sơn tĩnh điện cao cấp

Kích thước (DxRxC): 1000x395x2020 mm

Đặc điểm nổi bật:

 • Giá thư viện 5 tầng để tài liệu
 • Đợt có thể di động giúp điều chỉnh chiều cao
 • Thanh trụ thép uốn
 • Sản xuất bởi Nội thất Hòa Phát
 • Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà máy

Mã sản phẩm: GS2K1

Chất liệu:  Sắt sơn tĩnh điện cao cấp

Kích thước (DxRxC): 1000x395x2020 mm

Đặc điểm nổi bật:

 • Giá thép đa năng đựng tài liệu
 • Giá thép đa năng đựng tài liệu
 • Thanh trụ thép hộp chắc chắn
 • Sản xuất bởi Nội thất Hòa Phát
 • Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà máy

Mã sản phẩm: GS2K2

Chất liệu:  Sắt sơn tĩnh điện cao cấp

Kích thước (DxRxC): 2030x457x2000 mm

Đặc điểm nổi bật:

 • Giá sắt đa năng đựng tài liệu
 • Giá gồm 2 khoang, 5 tầng, các đợt cố định
 • Thanh trụ thép hộp chắc chắn
 • Sản xuất bởi Nội thất Hòa Phát
 • Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà máy

Mã sản phẩm: GS4A

Chất liệu:  Sắt sơn tĩnh điện cao cấp

Kích thước (DxRxC): 914x400x1981 mm

Đặc điểm nổi bật:

 • Giá sắt đa năng đựng tài liệu
 • Giá sử dụng 2 mặt, có 7 tầng để tài liệu.
 • Các đợt có thể di động giúp điều chỉnh độ cao
 • Sản xuất bởi Nội thất Hòa Phát
 • Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà máy

Chất liệu:  Sắt sơn tĩnh điện cao cấp

Kích thước (DxRxC): 914x250x1981 mm

Đặc điểm nổi bật:

 • Giá sắt thư viện đa năng
 • Giá sử dụng 1 mặt, có 7 tầng để tài liệu
 • Các đợt có thể di động giúp điều chỉnh độ cao
 • Sản xuất bởi Nội thất Hòa Phát
 • Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà máy

Mã sản phẩm: GS5K1B

Chất liệu:  Sắt sơn tĩnh điện cao cấp

Kích thước (DxRxC): 1025x450x1875 mm

Đặc điểm nổi bật:

 • Giá sắt thư viện đa năng
 •  Giá có 1 khoang sử dụng 2 mặt, có 5 tầng để tài liệu.
 • Các đợt và thanh chắn có thể di động giúp điều chỉnh chiều cao
 • Sản xuất bởi Nội thất Hòa Phát
 • Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà máy

Mã sản phẩm: GS5K2

Chất liệu:  Sắt sơn tĩnh điện cao cấp

Kích thước (DxRxC): 1960x450x2070 mm

Đặc điểm nổi bật:

 • Giá sắt thư viện đa năng
 • Giá có 2 khoang sử dụng 2 mặt, có 5 tầng để tài liệu
 • Các đợt và thanh chắn có thể di động giúp điều chỉnh chiều cao
 • Sản xuất bởi Nội thất Hòa Phát
 • Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà máy

Mã sản phẩm: GS5K2B

Chất liệu:  Sắt sơn tĩnh điện cao cấp

Kích thước (DxRxC): 1960x450x1875 mm

Đặc điểm nổi bật:

 • Giá sắt thư viện đa năng
 • Giá có 2 khoang sử dụng 2 mặt, có 5 tầng để tài liệu
 • Các đợt và thanh chắn có thể di động giúp điều chỉnh chiều cao
 • Sản xuất bởi Nội thất Hòa Phát
 • Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà máy

Mã sản phẩm: GS5K3

Chất liệu:  Sắt sơn tĩnh điện cao cấp

Kích thước (DxRxC):

GS5K3: 2895x450x2070 mm

GS5K3B: 2895x450x1875 mm

Đặc điểm nổi bật:

 • Giá sắt thư viện đa năng
 • Giá có 3 khoang sử dụng 2 mặt, có 5 tầng để tài liệu
 • Các đợt và thanh chắn có thể di động giúp điều chỉnh chiều cao
 • Sản xuất bởi Nội thất Hòa Phát
 • Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà máy

Mã sản phẩm: GS5K4

Chất liệu:  Sắt sơn tĩnh điện cao cấp

Kích thước (DxRxC):

GS5K4: 3830x450x2070 mm

GS5K3B: 3830x450x1875 mm

Đặc điểm nổi bật:

 • Giá sắt thư viện đa năng
 • Giá có 4 khoang sử dụng 2 mặt, có 5 tầng để tài liệu
 • Các đợt và thanh chắn có thể di động giúp điều chỉnh chiều cao
 • Sản xuất bởi Nội thất Hòa Phát
 • Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà máy

Mã sản phẩm: GS5K5

Chất liệu:  Sắt sơn tĩnh điện cao cấp

Kích thước (DxRxC):

GS5K5: 4765x450x2070 mm

GS5K5B: 4765x450x1875 mm

Đặc điểm nổi bật:

 • Giá sắt thư viện đa năng
 • Giá có 5 khoang sử dụng 2 mặt, có 5 tầng để tài liệu
 • Các đợt và thanh chắn có thể di động giúp điều chỉnh chiều cao
 • Sản xuất bởi Nội thất Hòa Phát
 • Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà máy